1.
Sağtaş S. Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama. ISARDER [Internet]. 27 Mart 2022 [a.yer 24 Temmuz 2024];14(1):203-18. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1635