1.
Demirel ZH. Duygusal Emek Algısının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü. ISARDER [Internet]. 27 Mart 2022 [a.yer 30 Haziran 2022];14(1):266-83. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1639