1.
Başer G, Kantarcıoğlu B. E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 27 Mart 2022 [a.yer 12 Ağustos 2022];14(1):389-401. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1646