1.
Albayrak AS, Baydemir E. Mobil Pazarlamanın Tüketici Satınalma Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. ISARDER [Internet]. 27 Mart 2022 [a.yer 01 Ekim 2023];14(1):497-531. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1653