1.
Coşkun A, Şener A. Tüketicilerin Kredi Kullanımında Yasal Haklara İlişkin Algıları ile Kredi Kullanımına Dair Mevzuat Bilgi Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 27 Mart 2022 [a.yer 30 Haziran 2022];14(1):605-20. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1659