1.
Çiçekdağı M, Korkmaz Orhan B, Özdemir Akgül S. Destinasyon Pazarlamasında Bir Tanıtım Aracı Olan Web Sitelerin Analizi: Türkiye Örneği. ISARDER [Internet]. 27 Mart 2022 [a.yer 30 Haziran 2022];14(1):865-83. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1675