1.
Özkan Özgür. Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2022 [a.yer 04 Ekim 2023];14(2):1201-12. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1701