1.
İrge NT. Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin aracı Rolü. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2022 [a.yer 31 Ocak 2023];14(2):1293-315. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1707