1.
Şener M, Yıldıran C, Fidan Y. Pozitif Psikolojik Sermaye ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 30 Eylül 2022 [a.yer 05 Şubat 2023];14(3):1711-29. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1736