1.
Başçı AZ, Geçikli F. İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ISARDER [Internet]. 30 Eylül 2022 [a.yer 05 Şubat 2023];14(3):1920-36. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1752