1.
Varışlı N. Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 30 Eylül 2022 [a.yer 05 Şubat 2023];14(3):2030-49. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1761