1.
Dede A. Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 30 Eylül 2022 [a.yer 09 Aralık 2023];14(3):2050-6. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1762