1.
Gençer K, Keşkekçi D. Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği. ISARDER [Internet]. 30 Eylül 2022 [a.yer 30 Mayıs 2024];14(3):2470-81. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1790