1.
Kanten P, Pazarcık Y, Durmaz MG, Arda B. İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi. ISARDER [Internet]. 31 Aralık 2022 [a.yer 17 Nisan 2024];14(4):2867-7. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1820