1.
Şen Demirci T, Marşap A. Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi. ISARDER [Internet]. 31 Aralık 2022 [a.yer 08 Aralık 2023];14(4):3123-47. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1836