1.
Afşar Doğrusöz L, Uluçay AP, Yazıcı S. Kültürün Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisinde Algılanan İsteğin Moderatör Rolü: İstanbul Örneği. ISARDER [Internet]. 28 Mart 2023 [a.yer 01 Ekim 2023];15(1):147-61. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1865