1.
Elibol F. Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği. ISARDER [Internet]. 28 Mart 2023 [a.yer 20 Temmuz 2024];15(1):231-42. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1870