1.
Ayça B. Psikolojik İyi Olma Durumu ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Güven ve Uygulama Adaletinin Düzenleyici Etkisi. ISARDER [Internet]. 28 Mart 2023 [a.yer 01 Ekim 2023];15(1):300-16. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1876