1.
Alagöz G, Pekerşen Y, Kaya S. Kurumsallaşmanın Çalışanların Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Kahve İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. ISARDER [Internet]. 28 Mart 2023 [a.yer 01 Ekim 2023];15(1):765-80. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1907