1.
Çetin B, Yalçın A. Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi. ISARDER [Internet]. 03 Temmuz 2023 [a.yer 24 Temmuz 2024];15(2):1206-22. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1936