1.
Savsar C. Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği. ISARDER [Internet]. 03 Ekim 2023 [a.yer 12 Haziran 2024];15(3):2371-85. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2016