1.
Aknar A, Başçı A. Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 28 Mart 2024 [a.yer 30 Mayıs 2024];16(1):14-29. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2074