1.
Türe H, Gökten S, Başer F. Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 12 Haziran 2024];8(4):187-201. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/351