1.
Üzüm B, Uçkun S. Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 23 Ekim 2021];10(2):254-75. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570