Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Koray Kayalıdere Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe Bilgileri- Değer İlişkisi- Ohlson Modeli

Özet

Çalışmanın amacı, finansal kurumlarda muhasebe bilgileri ile firma piyasa değeri arasındaki ilişki düzeyini araştırmaktır. Araştırma yöntemi olarak firma değerini, raporlanan muhasebe bilgilerinin fonksiyonu şeklinde modelleyen Ohlson yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşımda firmanın hisse başına piyasa değerini açıklayan değişkenler, hisse başına defter değeri ve hisse başına kardır. 2005-2011 dönemini kapsayan çalışmada açıklayıcı değişkenlerle ilgili veriler firmaların aralık ayı sonu finansal tablolarından derlenmiş, açıklanan değişken olarak da nisan ayı sonu itibariyle piyasa fiyatları alınmıştır. Analizleri sektörel ve yıllık bazda çeşitlendirilen çalışmanın bulguları, genel olarak değer ilişkisi bağlamında ampirik olarak muhasebe bilgilerinin önemini desteklemektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kayalıdere, K. (2021). Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 130–151. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/104

Sayı

Bölüm

Makaleler