Makale Göndermek İçin

Tüm makaleler elektronik posta yoluyla editöre aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir.

dergi@isarder.org

İnceleme ve Yayın Süreci
Makalelerin inceleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.
1. Her makale iki hakemin inceleme sürecinden geçirilir.
2. Hakemler makaleyi ya aynen kabul edebilir / az bir değişiklik ile kabul edebilirler/ önemli değişikliklerle kabul edebilirler ya da red edebilirler.
3. Hakemlerin makale ile ilgili değişiklik talebi olması durumunda yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine sunulur.
4. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar/yazarlar bilgilendirilir.
5. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri ve doi numarasının satın alınmasına katkı olarak katılım bedeli talep edilecektir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilecektir.