Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı

Yazarlar

  • Gönül Yüce Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ünye/Ordu, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Finansal Özgürlükler- Finansal Derinlik- Yatırım Fonları- Panel ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Özet

Bu çalışmanın amacı, panel ARDL sınır testi uygulayarak 54 ülkede 2000 – 2011 dönemi için yatırım fon varlıkları, finansal özgürlükler ve finansal derinlik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkileri inceleyebilmek amacıyla iki aşamalı ARDL sınır testi modeli kullanılmıştır: İlk aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönemi ilişkileri belirleyebilmek için ARDL eşbütünleşme testi uygulanmıştır. İkinci aşamada, değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkileri elde edebilmek amacıyla dinamik hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Tüm sonuçlar, hem uzun ve hem de kısa dönemde yatırım fon varlıkları, finansal özgürlükler ve finansal derinlik arasında pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı ilişkilerin varlığını göstermiştir. Bunun yanı sıra, uzun dönem ampirik sonuçları cari dönem finansal özgürlükler ile finansal derinliğin yatırım fon varlıklarını belirleyen önemli faktörler olduğunu yansıtmıştır. Ayrıca, kısa dönem dinamiklerine ilişkin sonuçlar uzun dönem tahmin bulguları ile paralellik göstermiştir. Dahası, hata düzeltme teriminin negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı bulunması nedeniyle değişkenlerin denge seviyesine ivedilikle yakınsayacağı ve kısa dönem dengesizliklerinin uzun dönemde giderileceğini söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yüce, G. (2021). Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 152–169. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/105

Sayı

Bölüm

Makaleler