Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yöneticilerin Cinsiyet Değişkeninin Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Yazarlar

  • Mahmut Özdevecioğlu Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, Türkiye
  • Cemile Çelik Mersin Üniversitesi, Erdemli Uygulamalı Teknolojiler ve İşletmecilik Yüksekokulu, Mersin, Türkiye
  • Mahmut Akın Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yozgat, Türkiye
  • Fatma İnce Balcı Kapadokya Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar, Nevşehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kadın yöneticiler- ruh sağlığı- fiziksel sağlık

Özet

Bu çalışmada kadın ve erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan personelin fiziksel ve ruhsal sağlık farklılıkları ele alınmıştır. Farklılıkları belirlemek üzere Bankacılık sektöründe bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek yöneticilerin gözetimi altında çalışan erkek ve kadınlarda ruhsal sağlık açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken, fiziksel sağlıklar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Erkek yönetici gözetiminde çalışan kadınların fiziksel sağlıkları daha kötü durumdadır. Kadın yöneticilerin gözetimi altında çalışan erkek ve kadınlarda hem fiziksel sağlık hem da ruhsal sağlık açısından anlamlı farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Kadın yönetici gözetiminde çalışan kadınlar hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıksız bir görüntü çizmektedirler.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özdevecioğlu, M., Çelik, C., Akın, M., & Balcı, F. İnce. (2021). Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yöneticilerin Cinsiyet Değişkeninin Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 5–7. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/119

Sayı

Bölüm

Makaleler