Hile Denetçiliği ve Araştırmacı Muhasebecilik Çerçevesinde Adli Muhasebe: Örnek Olay İncelemesi

Yazarlar

  • Murat Erdoğan Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe – Finansman ABD, Antalya, Türkiye.

Anahtar Kelimeler:

Mesleki Hile- Adli muhasebe- Hile denetçiliği

Özet

Amaç – Bu çalışmada hile denetçiliği ve/veya araştırmacı muhasebecilik temelinde örnek vaka üzerinden hileli eylemlerin araştırılması ve tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Adli muhasebe mesleğinin alt boyutlarından biri olan hile denetçiliği/araştırmacı muhasebecilik çerçevesinde bir işletmede gerçekleşen bir hile vakasının araştırılması, tespit edilme süreci ve çözüm önerilerine dönük olarak vaka analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular – İncelenen hile vakasında işletme bünyesinde oluşturulan satın alma komisyonunun kağıt üzerinde var olduğu, tüm satın alma işlem yetkisinin satın alma müdüründe olduğu bu kapsamda görevlerin ayrılığı ilkesine aykırı davranıldığı, işletmede etik ihbar hatlarının bulunmadığı ve bu durumun kuşku duyulan olayların yönetime iletilmesini engellediği, maliyet analizleri etkin bir şekilde yapılmadığı, işletmenin satın alma yöneticisi ve baş aşçısının işletmenin çalıştığı bir tedarikçi işletme ile anlaşarak karşılığında kişisel kazanç elde etme amacıyla birim fiyatı yüksek mal alımı yaptıkları ve işletmeyi önemli zararlarla karşı karşıya bıraktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Adli muhasebe uzmanlığının popüler ve ihtiyaç duyulan bir uzmanlık olarak ortaya çıkması sonucunda birçok ülke gerekli yasal düzenleme ve sertifikasyon faaliyetleri gerçekleştirmiş ve yükseköğretim müfredatlarında gerekli güncellemeleri yapmış ancak ülkemizde adli muhasebe ve adli muhasebe uzmanlığı hakkında herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığı, mesleğin muhasebe ve denetim alanına katkısı düşünüldüğünde gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılması ve yasal düzenlemelerle de güçlendirilmesi önem arz edecektir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, M. (2021). Hile Denetçiliği ve Araştırmacı Muhasebecilik Çerçevesinde Adli Muhasebe: Örnek Olay İncelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3714–3726. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1243

Sayı

Bölüm

Makaleler