Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin (Pacs) Değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması )

Yazarlar

  • Ali Rıza İnce Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sivas/TÜRKİYE
  • Yücel Erol Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tokat/TÜRKİYE
  • Naim Karagöz Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas/TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler:

TKY- Süreç iyileştirme- PACS

Özet

Günümüz rekabet şartlarında mal ya da hizmet üreten işletmelerin amaçlarına erişmeleri için süreç iyileştirme ve benzeri tekniklerden sıkça faydalandığı bir gerçektir. Süreç odaklı olmak ise kalitenin kontrolüne değil kalitenin yaratılmasına önem vermek anlamına gelir. Bu anlamı ile süreç iyileştirme Toplam Kalite Yönetiminin hedeflediği bir yaklaşım olarak görülmektedir.Hastane bilgi sistemleri, hastane verilerinin tamamının veya çoğunluğunun değerlendirmelerde kullanmak üzere toplandığı ve arşivlendiği bilgisayar sistemleridir. Bu sistem içerisinde özellikle görsel verilerin hasara ve kayba uğramadan depolanması ve kısa sürede ulaşılabilir olması önemli bir sorun olmaktadır. Bu sorunu aşmak için PACS adı verilen sistem geliştirilmiştir. Bu çalışmada farklı birimlerdeki görüntüleme sistemlerinin elde ettiği görsel verilerin bir mekânda arşivlenmesine ve gerektiğinde farklı noktalardaki kullanıcılara aktarılmasına olanak sağlayan bir arşivleme sistemi olan PACS’ın bir süreç iyileştirme tekniği olarak bir hastane uygulaması ile etkinliği irdelenmiştir.Bu sistemin uygulanması ve sonuçları ile ilgili değerlendirmede önemli bir süreç iyileştirme örneği olarak hastane ve müşterilere olumlu katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

İnce, A. R., Erol, Y., & Karagöz, N. (2021). Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin (Pacs) Değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması ). İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 243–257. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/131

Sayı

Bölüm

Makaleler