Stratejik Yönetim Açısından Etik Davranışı Belirleyen Sosyal Davranış Kurallarının İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkisi

Yazarlar

  • Harun Demirkaya Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Borusan Kampüsü, 41800 Hereke /Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

stratejik yönetim- insan kaynakları yönetimi- etik davranış- sosyal davranış

Özet

Bu araştırmada stratejik yönetim kapsamında etik davranışı belirleyen sosyal davranış kurallarının insan kaynakları yönetimi uygulamalarına etkisi incelenmiş ve insan kaynakları yönetiminin idari karar ve eylemlerinde sosyal davranış faktörünün ne ölçüde belirleyici olduğu araştırılmıştır. Sonuçta insan kaynakları yöneticilerinin sosyal davranış yönünden gelişmiş çalışanlara yaklaşımının pozitif olduğu görülmüştür. Bu olumlu bakış açısın nedeniyle bu tür çalışanların işe alınma sürecinden başlayarak, birçok örgütsel uygulamada emsallerine göre daha avantajlı konuma geldiği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Demirkaya, H. (2021). Stratejik Yönetim Açısından Etik Davranışı Belirleyen Sosyal Davranış Kurallarının İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 313–327. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/134

Sayı

Bölüm

Makaleler