Yerli ve Yabancı Yatırımcıların BIST-100 Endeksi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Kartal Somuncu Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1301

Anahtar Kelimeler:

Finansal kriz- Sürü etkisi- Olumlu geri bildirim işlemi- Ticaret yoğunluğu

Özet

Amaç – Yabancı sermaye yatırımlarının sürü etkisi, olumlu geri bildirim işlemi ve menkul kıymet işlem yoğunluğu gibi yatırım davranışları yolu ile Türkiye Ekonomisi üzerine olası etkilerini saptamaktır. Ağustos 2018, Mayıs 2013 ve benzeri olayların yaşandığı dönemlerde Türkiye Ekonomisi üzerinde oluşturduğu düşünülen bu etkilere ilişkin ampirik sonuçlar bulmaktır. Yöntem – Bu araştırmada model olarak, yatırım davranışlarının derecelerini belirlemek için geliştirilmiş olan endeksler kullanılmıştır. Menkul kıymet işlemi yoğunluğu, momentum ölçüsü ve sürü etkisinde kullanılan hesaplama yöntemlerinin sonuçlarının sıfır ya da sıfırdan farklı olması durumları tistatistiğine göre değerlendirilmiştir. 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da yerli ve yabancı yatırımcılar adına işlem yapan aracı kurumlardaki gün sonu saklama takas bakiyeleri Takasbank'tan ve günlük hisse senedi fiyat verileri de Borsa İstanbul'dan elde edilmiştir. SPSS 20 programı yardımı ile sonuçlar analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırılan dönemlerin tamamında yerli yatırımcıların yabancı yatırımcılara göre menkul kıymet alış ve satışı işlemi ile daha fazla ilgilendikleri belirlenmiştir. Yerli yatırımcılar, ilgili dönemlerin tamamında olumlu geri bildirim işlemi uğraşmalarına karşın yabancı yatırımcıların Mayıs-Haziran 2013 ve Ağustos 2018 dönemlerinde olumlu diğer tüm dönemlerde ise olumsuz geri bildirim işlemi ile uğraştıkları saptanmıştır. Ayrıca dönemlerin tamamında hem yabancı yatırımcıların ve hem de yerli yatırımcıların toplu olarak hareket ettikleri bulunmuştur. Ancak yabancıların toplu olarak hareket etme davranışları yerli yatırımcılara göre daha fazladır. Tartışma – Gezi Parkı ve Rahip Brunson Krizlerinin gerçekleştiği dönemlerde yabancı yatırımcıların daha yoğun işlem gerçekleştirmek yolu ile hem sürü etkisine neden olmaları ve hem de olumlu geri bildirim işlemi yapmalarının ardında borsada oluşan getiri kayıplarını azaltmak ve mümkün ise bu durumdan da kar elde etmek için çabaladıkları şeklinde açıklanabilir. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da uzun dönemli yatırım yapma ve hisse senedi piyasasında kalıcı olma güdüsü ile hareket ettikleri ileri sürülebilir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Somuncu, K. (2021). Yerli ve Yabancı Yatırımcıların BIST-100 Endeksi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 2962–2975. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1301

Sayı

Bölüm

Makaleler