Kalkınma ve Yatırım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Ersan Özgür Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1318

Anahtar Kelimeler:

CAMELS Analizi- Kalkınma ve Yatırım Bankaları- Finansal Denetim

Özet

Amaç – Kalkınma ve yatırım bankaları gelişmekte olan ülkelerde ekonominin büyümesi için yatırımcılara kaynak ve proje desteği sağlamak amacıyla kurulmaktadır. Bu bankalar yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştırmakta ve böylece ülkeye yatırım yapılması konusunda destek sağlamaktadır. Bankalar ayrıca uygulanmasına karar verilen projelere ilişkin verimlilik ve kârlılık yönünden değerlendirmelerde bulunarak teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma bankaları ve yatırım bankaları birbirlerini tamamlayan bir özellikte olup, Türkiye’de kalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı aynı banka grubu içinde değerlendirilmektedir. Türkiye’de kalkınma ve yatırım bankalarının 2020 yılı itibariyle sermaye yeterliliği oranı %25.6, ortalama özkaynak kârlılığı ise 12.5 seviyesindedir. Ekonomide önemli işlevlere sahip bankaların performanslarının ölçülmesi ve denetlenmesi gerekli görülmektedir. Böylece olumsuz finansal veriye sahip bankaların önceden belirlenmesi sağlanmaktadır Yöntem- Gelişmiş ülkelerde uzaktan gözetim konusunda uygulanan yöntemlerden birisi de CAMELS analizidir. Bu çalışmada, 2009-2019 yılları arasında faaliyette bulunan 3’ü kamusal sermayeli, 6’sı özel sermayeli olmak üzere toplamda 9 kalkınma ve yatırım bankası örneklem olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki bankalara ait 6 bileşen kapsamında belirlenen 21 mali oran ile CAMELS analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Araştırmanın sonucunda, CAMELS gösterge değerleri yönünden kalkınma ve yatırım bankalarının aldığı pozitif ve negatif değerler ile yıllar itibariyle eğilimleri tespit edilmiştir. Alınan sonuçlar banka yetkililerine hem yol göstermekte hem de gelecek yönelimli perspektiflerinde ne tür bir tutum ve davranış içinde olmaları gerektiği hususunda belirli ipuçları vermektedir. Tartışma – CAMELS derecelendirme yöntemi kullanılmak suretiyle bileşenlerde farklı finansal oranlar kullanılarak ilerleyen süreçte araştırmacılar tarafından değişik uygulamalar yapılabilir. Ayrıca Türkiye için önemli bir konuma sahip olan kalkınma ve yatırım bankalarının farklı yöntemlerle araştırılabileceği öngörülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özgür, E. (2021). Kalkınma ve Yatırım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3206–3221. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1318

Sayı

Bölüm

Makaleler