Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği

Yazarlar

  • Özgür Özkan Bağımsız Araştırmacı, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1436

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Piyasası Enflasyonu- Varlık Fiyat Enflasyonu- ARDL Yöntemi

Özet

Amaç – Bu çalışma Toporowski (1999)’nin çalışmasından yola çıkarak Türk bankacılık sektörünün hisse fiyatlarının hareketi ve bu hareketin sektör karlılığı ile ilişkisi analiz edilmiştir. Yöntem – Çalışmada analiz yöntemi olarak ARDL kullanılmıştır. Ayrıca, BİST mali sektörün fiyat eğilimini örmek amacıyla Trend Analizine başvurulmuştur. Bulgular – Elde edilen bulgular sermaye piyasası enflasyon teorisini destekleyecek niteliktedir. Trend Analizi bulgusu da ARDL bulgularını desteklemektedir. Tartışma – 2020 Kovid-19 salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik koşullara karşı Fed başta olmak üzere rezerv para birimine sahip ülkelerin uyguladıkları parasal genişleme stratejileri, mal piyasasında istenilen genişlemeyi ya da harcama akımını yaratmasa da varlık piyasalarının aşırı büyümesine yol açmıştır. Varlık piyasalarındaki bu genişleme şirketlerin faaliyetlerinden ve bilançolarından kopuk biçimde gerçekleşmiş, zarar eden firmaların bile hisse fiyatları tavan yapmıştır. Toporwski (1999) tarafından geliştirilen sermaye piyasası enflasyon teorisi bu durumu açıklamaktadır. Teoriye göre finansal piyasalara aşırı fon girişleri finansal market enflasyonuna yol açarak hisse fiyatlarındaki artışı şirketlerin bilanço koşullarından ayrıştırmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Özkan, Özgür. (2022). Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1201–1212. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1436

Sayı

Bölüm

Makaleler