Getiri-Risk Oranına Göre Karınca Koloni Optimizasyonu Tabanlı Portföy Seçimi : Bist-30 Örneği

Yazarlar

  • Salih Serkan Kaleli Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksek Okulu, Ardahan, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1468

Anahtar Kelimeler:

Karınca Koloni Algoritması- Getiri-Risk- Portföy

Özet

Amaç – Çalışmanın temel amacı, borsada işlem gören BİST-30 şirketlerinin Eylül 2019-Ağustos 2021 yılları arasındaki satışları incelenerek belirlenen kriterlere göre en iyi portföyün seçilmesidir. Yöntem – Bist-30 şirketlerinden elde edilen veriler MATLAP platformuna aktarılarak geliştirilen Karınca Koloni Algoritması ile analiz edilmiş ve optimum portföy hesaplanmaya çalışılmıştır. Şirketlerin verileri Borsa İstanbul adresinden alınmış ve şirketler 1’den 30’a kadar numaralandırılmıştır. Kullanıcıların belirlediği risk değerlerine göre sistem çalıştırılmış ve optimum portföyler belirlenmiştir. Bulgular – Araştırmada alınan risk katsayısı Ϭ (Sigma) ile gösterilmiştir. Çalışma sonucunda Ϭ=0.20 olduğu durumlarda seçilen portföyün 14 adet olması beklenmektedir. Alınan risk katsayısı yükseldikçe seçilmesi gereken portföy seçiminin arttığı görülmektedir. Bu durum aslında risk katsayısı arttıkça geliştirilen algoritmasının performansının düştüğünü göstermektedir. Bu sonuçlara göre karınca koloni algoritması ile portföy seçimi için büyük ölçüde değişimler yaşanmış ve bu değişimlere bağlı olarak risk ve getiri eğrisinde değişimler gözlemlenmiştir. Tartışma – Çalışma kapsamında gerçekleştirilen Karınca Koloni Algoritması tabanlı portföy seçiminde elde edilen sonuçlara bakıldığında özellikle Ϭ=0.20 olduğu durumlarda oldukça verimli sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kullanıcılara bırakılmış olan risk ve getiri değerlerinin seçimi için 6 farklı katsayıda bu algoritmanın performansı değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kaleli, S. S. (2022). Getiri-Risk Oranına Göre Karınca Koloni Optimizasyonu Tabanlı Portföy Seçimi : Bist-30 Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1741–1752. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1468

Sayı

Bölüm

Makaleler