DuPont Modeli ile Bir Özel Hastane Grubunun ve Türkiye Özel Hastaneler Sektörünün Finansal Performansının Analizi

Yazarlar

  • Hakan Oğuz Arı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1580

Anahtar Kelimeler:

DuPont Modeli- Aktif Karlılığı- Özsermaye Karlılığı

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı Ankara merkezli bir özel hastane grubunun ve Türkiye’deki özel hastane sektörünün finansal yapısının Dupont modeli ile incelenerek karlılık oranlarının karşılaştırılması ve hastane grubunun finansal durumunun ortaya konulmasıdır. Yöntem – Bu çalışmada, Ankara merkezli bir özel hastane grubunun ve Türkiye’de faaliyet gösteren özel hastane işletmeleri sektörünün finansal performansı, 2010 ile 2020 yılları arasındaki bilanço ve gelir tabloları kullanılarak, DuPont modeli ile analiz edilmiş ve birbiri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada özel hastane işletmelerinin yayınladığı finansal raporlardan elde edilen ikincil veriler kullanılmış ve nicel araştırma modelinden yararlanılmıştır. İlgili finansal tablolardan elde edilen veriler ile DuPont modelinin öngördüğü hesaplamalar yapılmış hem özel hastane grubunun hem de Türkiye özel hastane sektörünün karlılık oranları hesaplanmıştır. Bulgular – Araştırmada, özel hastane grubunun karlılık oranlarının 2013 yılı dışında pozitif olduğu ve kar elde edildiği, Türkiye özel hastane sektörünün karlılık oranlarının ise 2011, 2014, 2016 ve 2018 yılları dışında pozitif olduğu ve kar elde edildiği görülmüştür. Tartışma – Hastaneler grubunun DuPont modeli ile hesaplanan karlılık oranlarının 2013 yılında Türkiye ortalamasından daha düşük bir düzeyde olduğu, inceleme kapsamındaki diğer yıllarda ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Genel olarak özel hastane grubunun Türkiye ortalamasından daha yüksek düzeyde karlılık oranlarına sahip olduğu ve daha iyi bir finansal performans ortaya koyduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Arı, H. O. (2023). DuPont Modeli ile Bir Özel Hastane Grubunun ve Türkiye Özel Hastaneler Sektörünün Finansal Performansının Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 187–201. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1580

Sayı

Bölüm

Makaleler