Siyasal Pazarlamada Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: XIII. Cumhurbaşkanlığı Seçimi II. Turunda Adayların Twitter Kullanımları ve Söylemleri

Yazarlar

  • Esra Tüylüoğlu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Medya ve İletişim Bölümü, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1753

Anahtar Kelimeler:

Siyasal İletişim- Siyasal Pazarlama- Sosyal Medya

Özet

Amaç – XIII. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sürecinde (14.05.2023-28.05.2023) adayların Twitter (X) özelinde sosyal medya paylaşımlarının siyasal iletişim açısından incelenmesidir. Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan içerik analizinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, XIII. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ikinci tura kalmış olan iki adayın bu seçim süreci içerisinde belirlenen tarih aralığında (14.05.2023-28.05.2023) resmi Twitter (X) hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlardan alınan nicel verilerin analizinde frekans analizinden, söz konusu paylaşımların içeriğinin analizi içinse kategorisel analizden yararlanılmıştır. Kategorisel analiz için Maxqda 2022 programı kullanılmış, elde edilen bulgular hem tablolar hem de grafiklerle sunulmuştur. Bulgular – Nicel değerler açısından XIII. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur sürecinde iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek takip edilen gerek takip ettiği hesap sayısının fazla olduğu, ayrıca paylaşımlarda görsel ögelere daha çok yer verdiği, buna karşın söz konusu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından paylaşılan tweetlerin ortalama görüntülenme sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Nitel değerler açısından her iki adayın ağırlıklı olarak “Görüşlerini Belirtme”, “Gündem İle İlgili” kategorilerindeki paylaşımlara yoğunlaştığı, bununla birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birlik ve Beraberlik Vurgusu”, “Dilek ve Temennide Bulunma” ve “Teşekkür” kategorilerinde daha fazla paylaşım yaptığı görülmüştür. Tartışma – Araştırmaya göre, siyasi iletişim aracı olarak sosyal medyanın politik mecralarda her geçen gün daha etkili kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte iki adayın da söz konusu süreçteki Twitter (X) kullanımlarını tek taraflı yapmaları, etkileşime çok yer vermemeleri, sosyal medya kullanımındaki eksiklikler olarak söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Tüylüoğlu, E. (2023). Siyasal Pazarlamada Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı: XIII. Cumhurbaşkanlığı Seçimi II. Turunda Adayların Twitter Kullanımları ve Söylemleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2863–2879. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1753

Sayı

Bölüm

Makaleler