Özel Sektör İş Özgürlüğü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Girişimcilik: Seçilmiş G-20 Ekonomileri için Bir Nedensellik Analizi

Yazarlar

  • Nursel Aydıntuğ Myrvang Biruni Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1837

Anahtar Kelimeler:

E-hizmet kalitesi- Özel sektör iş özgürlüğü

Özet

Amaç–Makalenin amacı, seçilmiş G-20 ülkelerinde 2002-2021 döneminde özel sektör iş özgürlüğü, bilgi ve iletişim teknolojileri ile girişimcilik arasındaki etkileşimi analiz etmektedir. Yöntem–Araştırma, özel sektör iş özgürlüğü, bilgi ve iletişim teknolojileri ile girişimcilik arasındaki etkileşimi, panel nedensellik testi ile analiz etmiştir. Bulgular– Panel düzeyi nedensellik analizi sonuçları, özel sektör iş özgürlüğü ile girişimcilik arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu, ancak girişimcilikten bilgi ve iletişim teknolojilerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, ülkeler düzeyinde yapılan nedensellik analizlerinin bulguları ise özel sektör iş özgürlüğü, bilgi ve iletişim teknolojileri ile girişimcilik arasındaki etkileşimin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Tartışma–Nedensellik analizi bulguları özel sektör iş özgürlüğünün girişimciliğinin önemli bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, analiz sonuçları bilgi ve iletişim teknolojileri girişimcilik üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığını, ancak girişimciliğin bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Aydıntuğ Myrvang, N. (2024). Özel Sektör İş Özgürlüğü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Girişimcilik: Seçilmiş G-20 Ekonomileri için Bir Nedensellik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 988–1000. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1837

Sayı

Bölüm

Makaleler