Girişimcilik Eğitimlerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği

Yazarlar

  • Ali Soylu Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi, Denizli, Türkiye
  • Dilek Şenel Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
  • Veli Rıza Kalfa Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
  • M. Levent Kocaalan Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu, Denizli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik eğitimi- Girişimcilik eğilimleri- Honaz Meslek Yüksekokulu

Özet

Girişimcilik olgusu, gerek işsizliğe çare olma, istihdam yaratma, üretim artışı sağlama gibi gelişmekte olan ülkelerin bir çok sosyo-ekonomik sorununa çözüm getirmekte, gerekse uluslararası platformda ülke vizyonuna katkı sağlamaktadır. Ülke vizyonuna katkı sağlayan önemli kurumlardan biri de üniversitelerdir. Bu bağlamda üniversitelerin öğrencilerini potansiyel birer girişimci olarak görüp yönlendirmeleri, ülke vizyonu ve sorunları çerçevesinde özel bir önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı, girişimcilik derslerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulunda girişimcilik dersi alan öğrencilerle bir alan çalışması yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak girişimcilik ve girişimci kişilik özelliklerine yönelik kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra girişimci kişilik özellikleri bağlamında öğrenciler arasındaki belirsizliğe tolerans, risk alma, yenilikçilik, yaratıcılık, bağımsızlık, başarı ihtiyacı, insanlarla ilişkiler, içsel kontrol odağı boyutları incelenerek, istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, girişimcilik eğitimlerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine olan etki düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Soylu, A., Şenel, D., Kalfa, V. R., & Kocaalan, M. L. (2021). Girişimcilik Eğitimlerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 311–335. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/259

Sayı

Bölüm

Makaleler