İnternet Fenomenlerini Neden Takip Ediyoruz? Tüketici-Fenomen İlişkisini Güçlendiren Nedenlerin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Müge Örs İstanbul Aydın Üniversitesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İnternet fenomenleri- fenomen pazarlaması- algısal homofoli

Özet

Fenomenler hedef kitlelerinin tutumlarını, ustaca kullandıkları sosyal medya mecraları üzerinde şekillendirme becerisine sahip, markaların tüketicileri ile bağ kurmasında adeta köprü görevi gören yeni medyanın, yeni ünlüleridir. 207 internet kullanıcısı ve fenomen takipçisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, fenomen tüketici ilişkisine, algısal homofoli, pazar uzmanlığı ve pozitif WOM’un istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunduğu, fenomenlerin liderlik özelliklerinin (kişilik gücü, liderlik narsizmi ve liderlik yeteneklerinin) ise istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunmadığı görülmektedir. Özetle tüketiciler, sosyal medya fenomenlerini algısal olarak kendi yaşam tarzı ve kişiliklerine uygun buldukları için (homofoli) takip etmekte ve bu ilişkide fenomenlerin tanıtımını yaptıkları/önerdikleri ürün ve/veya hizmetilerin uzmanı olarak algılanmasının da önemli bir payı olduğu görülmektedir. Tüketiciler adeta arkadaşları ya da çevrelerindeki bir yakını gibi algıladıkları fenomenlerin tavsiyelerine güvenmekte, onları dinlemekte ve onların tavsiyelerini yerine getirecek kadar fenomenleri kendilerine yakın görmektedir. Bu nedenle fenomenler aynı zamanda birer WOM yaratıcısıdır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Örs, M. (2021). İnternet Fenomenlerini Neden Takip Ediyoruz? Tüketici-Fenomen İlişkisini Güçlendiren Nedenlerin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 187–209. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/675

Sayı

Bölüm

Makaleler