Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Bilal Gerekan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Trabzon, Türkiye
  • Mahmut Koçan Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Gümüşhane, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Hirose Yöntemi- Brand Finance- Marka Değerindeki Değişim

Özet

Marka değerlemesinde kullanılan yöntemlerin hesaplama biçimindeki farklılık, marka değeri hesaplamasında rakamsal farklılıklara yol açmaktadır. Bu durum bilgi kullanıcıları için daha net bir verinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Zira farklı yöntemlere göre hesaplanan farklı marka değeri verisinden hangisinin mutlak değeri verdiği belirsizdir. Bu gerçek, marka değerinin rakamsal değerinden ziyade önceki yıla göre gerçekleşen değişim düzeyinin takibini daha mantıklı kılmaktadır. Bununla beraber, marka değerindeki değişim düzeyinin yöntemlere göre benzer sonuç verip vermediği, incelenmesi gereken bir konuya dönüşmüştür. Bu kapsamda çalışmanın amacı; farklı yöntemlere göre hesaplanan marka değerinde, değişim düzeyinin benzeşip benzeşmediğini tespit etmektir. Bu bakış açısıyla çalışmada, Brand Finance Turkey-100 gıda sektöründe yer alıp Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin marka değerindeki değişim incelenmiştir. Söz konusu şirketlere ait marka değeri Hirose yöntemine göre hesaplanmış ve Brand Finance tarafından açıklanan verilerle karşılaştırılmıştır. Hirose yöntemine göre elde edilen değişim düzeyi verisinin, Brand Finance’a göre tespit edilen değişim düzeyi ile genel olarak benzeşmediği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Gerekan, B., & Koçan, M. (2021). Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 210–228. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/676

Sayı

Bölüm

Makaleler