Gelişmekte Olan Piyasalarda İnovasyon ve Girişimciliğin Finansmanı Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri

Yazarlar

  • Meltem Gürünlü İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Gelişen Piyasalar- Girişimciliğin Finansmanı- KOBİ’ler- Mikrofinans

Özet

Finansal gelişme, ekonomik gelişmenin temel bir parçasıdır. Finansman ve büyüme arasındaki bağlantıyı kurmak için girişimciliğin ve inovasyonun finansmanı kritik öneme sahiptir. Ancak, gelişmekte olan piyasalarda girişimciler ve inovasyonlar için fon bulmada kısıtlar vardır. Çünkü bu ülkelerde, genel olarak, kredi açığı çok yüksek olup, sermaye kaynaklarına ihtiyaç duyan daha fazla sayıda küçük firma yer almaktadır. Bu makale gelişmekte olan piyasalardaki kredi açığının daraltılması için yeni metodolojilere odaklanmaktadır. Bu bağlamda, kalkınma sürecinde bankaların rolü ve kredilerin kullanılabilirliğini iyileştirmek için gerekli politika önlemleri, alternatif bir finansman biçimi olarak mikrofinans, geleneksel bankacılıktaki kredi kısıtlarına hitap eden finansal teknolojiler (FinTech) ve oyun değiştirme potansiyeline sahip yeni bir finansal aracılık çeşidi olarak kitlesel fonlama üzerinde durulacaktır. Ayrıca, gelişmekte olan piyasalarda özel sermaye pazarları (girişim sermayesi fonları ve iş melekleri) aracılığı ile yeni girişimler için dışsal finansman sağlanması üzerinde de durulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Gürünlü, M. (2021). Gelişmekte Olan Piyasalarda İnovasyon ve Girişimciliğin Finansmanı Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 286–303. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/680

Sayı

Bölüm

Makaleler