Hemşirelerde Psikolojik Şiddet ve Verilen Tepkiler Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ertuğrul Bayer Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Isparta, Türkiye
  • Aslı Dal Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Isparta, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Hemşire- Psikolojik Şiddet- Cinsel Taciz- Ayrımcılık

Özet

Bu araştırmada, hemşirelerin karşılaştıkları psikolojik şiddet algı düzeylerine etki eden faktörler ile karşı tepkileri ve tepki düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini; 2017 Temmuz ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan 320 hemşire oluşturmaktadır. Herhangi bir örneklem seçimi yapılmayarak bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ancak 186 hemşire araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırma sonucunda kadın hemşirelerin %73’ünün, erkek hemşirelerin ise %79’unun en az bir kez psikolojik şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepkileri ve tepki düzeyleri değerlendirildiğinde; en güçlü tepki davranışlarının “yüz yüze konuşarak çözüm bulmaya çalışma” ve “davranışları üst makama bildirme” olduğu gözlemlenmiştir. Hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepki düzeylerinin, psikolojik şiddet algı düzeyleri ile doğru orantılı olduğu; cinsel taciz, ayrımcılık ve aşağılama boyutlarının tepki düzeyleri üzerinde etkili olmadığı, iletişim engelleri boyutunun tepki düzeyini arttırdığı tespit edilmiştir. İletişim engelleri algı düzeyi yüksek olan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepkilerinin daha yüksek düzeyde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bayer, E., & Dal, A. (2021). Hemşirelerde Psikolojik Şiddet ve Verilen Tepkiler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 459–481. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/689

Sayı

Bölüm

Makaleler