Konaklama İşletmelerinde Zaman Eksenli Fiili Kapasite Hesaplaması

Yazarlar

  • Osman Eralp Çolakoğlu Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Aydın, Türkiye
  • Fırat Biçici Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz MYO Muğla, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Zaman- Fiili Kapasite- Formül

Özet

Konaklama sektöründe kapasite konusu konaklama hizmetlerinde oda/yatak sayısı üzerinden yiyecek-içecek hizmetlerinde ise sandalye/kuver/masa sayısı verileri üzerinden irdelenmekte ancak zaman açısından bir yaklaşımın olmadığı görülmektedir. Oysaki bir hizmet işletmesi olarak emek-yoğun ve üretim ile tüketimin eşzamanlılık özellikleri de olan konaklama işletmelerinde, ürünün bizzat kendisi olan zaman unsurunun kapasite açısından da irdelenmesi gerekmektedir. Konaklama işletmesi yöneticileri, işletme amaçlarına ulaşabilmek için zamana stratejik bir bakış açısı ile yaklaşmalı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin verimlilik, maliyetler, kapasite kullanımı gibi hesaplamalarında klasik yöntemler dışındaki stratejik yöntem ve teknikleri de uygulamalıdır. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde zaman eksenli fiili kapasite hesaplamasının nasıl yapılacağını gösteren ve misafir başına harcanan ortalama faaliyet-zaman kapasite bilgisini sağlayan formüller ve zaman denklemleri önerilmektedir. Konaklama işletmesi yöneticileri, önerilen formüller ve zaman denklemleri yoluyla zaman-faaliyet planlamaları, işgören planlaması ve maliyet ölçümlemesi gibi noktalarda alacağı kararları destekleyen zaman eksenli stratejik bir kapasite bilgisi elde edebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Eralp Çolakoğlu, O., & Biçici, F. (2021). Konaklama İşletmelerinde Zaman Eksenli Fiili Kapasite Hesaplaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 757–771. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/704

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri