Ekonomik Büyüme ile Borsa Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Bilge Leyli Elitaş Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yalova, Türkiye
  • F.Rabia Aktaş Şenkardeşler
  • Mesut Doğan Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu Afyon, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik Büyüme- Borsa Performansı- Granger Nedensellik Testi

Özet

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomide meydana gelen gelişmelere bağlı olarak, borsa performansı ve ekonomik büyüme ilişkisi araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Ancak literatür incelendiğinde konuya ilişkin elde edilen sonuçların ülkeden ülkeye farklılık göstermesi nedeni ile bu ilişki hakkında literatürde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı; Türkiye için ekonomik büyüme ile borsa performansı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada öncelikle ekonomik büyüme ve borsa performansı arasındaki ilişki tanıtılacaktır. Çalışma konuya ilişkin literatür taraması ile devam edecektir. Son olarak ise 2000 - 2017 dönemini kapsayan ampirik araştırma ile çalışma sonlandırılacaktır. İlgili dönemde Granger nedensellik testi sonucunda ekonomik büyüme ile borsa performansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Elitaş, B. L., Aktaş Şenkardeşler, F., & Doğan, M. (2021). Ekonomik Büyüme ile Borsa Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 807–819. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/708

Sayı

Bölüm

Makaleler