Halka Açık Demiryolu Şirketlerinin Yönetişim Aydınlatma Notlarının Belirleyicileri

Yazarlar

  • İsmail Çağrı Özcan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal Yönetim- Vekalet Teorisi- Demiryolu Sektörü

Özet

Serbestleşme, ticarileşme ve özelleştirme eğilimlerinin etkisiyle, hisse senetleri halka arz edilen demiryolu şirketlerinin sayısı dünya genelinde her geçen gün artmakta olup, bu eğilim anılan şirketlerin şeffaflık, yönetişim aydınlatma ve kurumsal yönetim ile ilgili sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu çalışma mezkur kavramlardan yönetişim aydınlatmaya odaklanmakta ve halka açık demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma notlarının belirleyicilerini ekonometrik modeller yardımıyla tahmin etmeyi amaçlamaktadır. 2005-2017 yılları arasında 7 ülkeden toplam 34 adet halka açık demiryolu şirketinin yönetişim aydınlatma notları ile bilanço ve gelir tablosu verileri kullanılarak yapılan analizlerin sonuçlarına göre, yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulundaki bağımsız üye oranı, şirket büyüklüğü ve finansal kaldıraç değişkenlerindeki artış, yönetişim aydınlatma notunu arttırırken Kara Avrupası Hukuk Sistemini benimseyen ülkelerde kurulmuş halka açık demiryolu şirketleri, Anglo-Sakson Hukuk Sistemini uygulayan ülkelerdeki demiryolu şirketlerine göre daha düşük yönetişim aydınlatma notlarına sahip olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özcan, İsmail Çağrı. (2021). Halka Açık Demiryolu Şirketlerinin Yönetişim Aydınlatma Notlarının Belirleyicileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1242–1254. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/730

Sayı

Bölüm

Makaleler