Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?

Yazarlar

  • Önder Büberkökü Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Fakültesi Van, Türkiye
  • Celal Kızıldere Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Fakültesi Van, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Küresel finans krizi- Türkiye Ekonomisi- Kriz bulaşıcılığı

Özet

Bu çalışmada 2007-2008 küresel finans krizinin Türk finans piyasalarına bulaşıp bulaşmadığı (contagion effect) incelenmiştir. Bulaşma kanalları olarak döviz kurları, faiz oranları ve hisse senedi piyasaları dikkate alınmıştır. Çalışmada, günlük ve haftalık frekanslar dahilinde AR(p)-DBEKK-GARCH (1,1) ve AR(p)-SBEKK-GARCH (1,1) modellerinden yararlanılmıştır. Bulgular, 2007-2008 küresel finans krizinin Türkiye ekonomisi üzerinde daha çok hisse senedi piyasaları üzerinden etkili olduğu, döviz kuru ve faiz oranı piyasaları üzerinde ise güçlü bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin genel yapısı dikkate alındığında 2007-2008 küresel finans krizinin Türkiye ekonomisine kur ve faiz kanallarına göre göreceli olarak daha az zarar verecek bir kanal ile bulaştığı anlaşılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Büberkökü, Önder, & Kızıldere, C. (2021). Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1272–1297. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/733

Sayı

Bölüm

Makaleler