Fortune 500 Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Burcu Adıgüzel Mercangöz İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar, İstanbul, Türkiye
  • Burcu Özge Özaslan Çalışkan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar, İstanbul, Türkiye
  • Bahadır Fatih Yıldırım İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya- Çok Kriterli Karar Verme- Bulanık AHP

Özet

Yaşamın her alanında yer bulan teknoloji günümüzde kalabalıkların buluştuğu birçok sanal platforma aracılık etmektedir. Rekabetin her alanda yoğun olarak yaşandığı çevre koşullarında, sosyal medya araçları olarak ifade edilen bu platformlar işletmelerin yeni fırsatlar yaratmalarında aktif rol oynamaktadır. Büyük kitlelere ulaşabilme ve interaktif iletişim kurabilme olanağı yaratan sosyal medya araçları tüm işletme paydaşlarını bir araya getirmektedir. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’nin önde gelen lojistik işletmelerinin sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemektir. Bu doğrultuda, işletmelerin kullanıcılarla interaktif olarak karşılaşabilecekleri sosyal medya platformları olan Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube ile işletmelerin resmi web sayfaları alt kriterler bazında incelenmiş ve bu lojistik işletmelerinin sosyal medya performans değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada melez bir Çok Kriterli Karar Verme yöntemi önerisinde bulunulmuştur. Kriterlerin önem dereceleri belirlemek üzere Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yönteminden, alternatiflerin sosyal medya performansını değerlendirmek üzere Gri İlişkisel Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bulanık AHP yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre; işletmelerin sosyal medya performansına en çok etki eden kriterlerin Twitter ve Resmi Web sayfaları olduğu saptanmıştır. Performans değerlemesinde en az etki Instagram ve YouTube sosyal ağlarında yürütülen faaliyetlerden oluşmaktadır. hibrit modeli kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda sosyal medya performans skoru en yüksek işletme Türk Havayolları olmuştur. Sıralamada ilk 3 sırada yer alan işletmelerin havacılık sektöründe yer aldığı görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Adıgüzel Mercangöz, B., Özaslan Çalışkan, B. Özge, & Yıldırım, B. F. (2021). Fortune 500 Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1321–1341. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/735

Sayı

Bölüm

Makaleler