Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri

Yazarlar

  • Mehmet Barca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Çankaya, Ankara, Türkiye
  • Erdal Akdeve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Çankaya, Ankara, Türkiye
  • İklim Gedik Balay Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Çankaya, Ankara, Turkiye

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Turizmi- Strateji- Rekabet- Türkiye

Özet

Bu çalışma, Türkiye’nin sağlık turizmindeki mevcut durumunu veriler ışığında tespit etmeyi, gelişmeleri değerlendirmeyi ve gelecekte yapılması gereken stratejik çalışmalar konusunda önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.Sağlık Bakanlığı tarafından resmi kanallarla İl Sağlık Müdürlüklerinden (kamu ve özel hastanelerden) 2011 yılına ait toplanan veriler analiz edilerek (kamu-özel oranı, sağlık turisti-turistin sağlığı ayırımı, hizmet alınan branş, gelinen ülke vs.) sağlık turizmi bakımından Türkiye’nin bir yıllık fotoğrafı ortaya konulmuştur. Ayrıca, dünya ve Türkiye’deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda gelecekte neler yapması gerektiğine ilişkin stratejik değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Barca, M., Akdeve, E., & Gedik Balay, İklim. (2021). Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 64–92. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/123

Sayı

Bölüm

Makaleler