Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ahmet Tayfun Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampüsü, Ankara, Turkiye
  • Ozan Çatır Uşak Universitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Ulubey, Uşak, Turkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Sessizlik- Performans

Özet

Son zamanlarda örgütler, yeniliklerin ortaya çıkarılmasında, üretkenliğin sağlanmasında ve değişimin gerçekleştirilmesi hususunda insan kaynaklarının önemini anlamaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel sessizlik ile performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca örgütsel sessizlik boyutları ve çalışanların performans düzeyleri ile çalışanların yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi ve hastanedeki hizmet süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışma kapsamında 391 hemşireye anket uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda hemşirelerin kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve seslilik, örgüt yararına sessizlik ve seslilik ile çalışanların performansı arasında bir ilişki bulunmuştur. Kabul edilen seslilikle çalışanların performansı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve savunma amaçlı seslilikle çalışanların performansı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Örgüt yararına sessizlik ve örgüt yararına seslilikle çalışanların performansı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tayfun, A., & Çatır, O. (2021). Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114–134. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/125

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>